Verzekering

Sportinez verzekert haar leden tegen ongevallen met lichamelijke schade, waarvan ze het slachtoffer kunnen worden tijdens het evenement, en op weg van en naar het evenement.

 1. Het begrip “Ongeval”
  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die bij de verzekerde persoon een lichamelijk letsel veroorzaakt. Er moet steeds sprake zijn van een externe oorzaak (o.a. ziekten zijn uitgesloten). Enkel de ongevallen die gebeuren tijdens het evenement, en in welbepaalde gevallen ook op weg van en naar het evenement (zie punt 3) zijn verzekerd.
 2. Worden gelijkgeschakeld met een “ongeval”
  • Ontwrichtingen, verrekkingen, spierscheuringen, hernia’s, liesbreuken, verstuikingen die zich plots manifesteren
  • Ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval
  • Verdrinking
  • Beten van dieren
  • Inademing van gassen
  • Het zich plots manifesteren van een beroerte of een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct
 3. De weg van en naar het evenement
  De verzekering wordt uitgebreid naar ongevallen die op Belgisch grondgebied kunnen gebeuren tijdens de verplaatsing van en naar het evenement. Volgende voorwaarden gelden: ongevallen die gebeuren op weg van huis naar het evenement zijn alleen verzekerd indien de verzekerde zich 24 uren voor aanvang van het event heeft ingeschreven. Ongevallen die gebeuren op weg van het evenement naar de feitelijke woonplaats van de verzekerde zijn gedekt voor iedere verzekerde die gekend is als deelnemer. Ongevallen die gebeuren terwijl de verzekerde bestuurder is van een moto (+50 cc) zijn eveneens verzekerd, doch slechts aan 50% van de verzekerde kapitalen (zie hieronder).
 4. Waarborgen en kapitalen
  Overlijden: € 8.500
  Blijvende invaliditeit: € 10.000
  Begrafeniskosten: € 5.000
  Medische kosten: 100% RIZIV. Alleen de medische kosten die niet of niet volledig door de mutualiteit terugbetaald worden, komen in aanmerking voor terugbetaling door de verzekering van Sportinez, tot uitputting van bovenvermeld bedrag.
 5. Buitenlanders
  Buitenlanders die in België een ongeval hebben, kunnen genieten van de de verzekerde waarborgen en kapitalen. Van zodra ze zich echter terug naar het buitenland begeven, worden de aldaar gemaakte medische kosten niet langer terugbetaald.

Aangifteformulier

Om een schadegeval aan te geven moet je volgende stappen ondernemen:

 • Download hieronder het aangifteformulier (deel 1 en deel 2)
 • Deel 1: Vul de voor- en achterzijde in, en onderteken het formulier.
 • Deel 2: In te vullen door de behandelende geneesheer of de huisdokter.
 • Stuur het formulier naar:
            Sportinez vzw
            Postbus 73
            3980 Tessenderlo
 • Of stuur het behoorlijk ingescand via e-mail.

Veelgestelde vragen

Niet in de ongevallenpolis. Raadpleeg echter de eigen verzekeringsagent. Via de verzekering BA-familiale zou een schadevergoeding kunnen bekomen worden indien een gekende derde een fout ten laste kan gelegd worden die rechtstreeks in verband staat met de geleden schade.

De ongevalaangifte wordt door Sportinez vzw overgemaakt aan haar verzekeringsmakelaar.
Deze zal per brief de aangifte bevestigen, en tegelijk de coördinaten opgeven van de beheerder van het schadegeval. Hij/zij zal informatie verschaffen. Vragen in verband met het schadegeval kunnen aan die persoon worden voorgelegd.

Je kan ze voorleggen aan Sportinez vzw: