Sportinez

De onafhankelijke federatie voor de recreatieve sporter

Sportinez stelt zich tot doel meer mensen aan te zetten tot sporten.

Sportinez wil dat doel verwezenlijken door volgende activiteiten te ontplooien:

  • het verenigen van de recreatieve sporters in een federatie
  • het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen
  • informatieverstrekking
  • adviesverstrekking inzake het medisch verantwoord sporten
  • de organisatie van sportieve activiteiten voor de recreant
  • de organisatie van topsportevenementen.

 

Sportinez stelt zich niet tot eerste doel om een administratief centrum te worden. Haar werking is gebaseerd op ontwikkeling en promotie van sportactiviteiten. Actie staat centraal! Een zeer aantrekkelijk aanbod kan niet anders dan bijdragen tot de zin om te sporten. Door deelname aan minstens één van de organisaties is men automatisch lid van Sportinez.

Sportinez kan haar leden reeds een eerste voordeel aanbieden, namelijk een uitgebreide verzekeringsdekking en een voorbeeldige service na schade. Meer info daaromtrent vind je onder verzekeringen.